سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

کیانآرشیو

ادبیات, زندگی

حسینقلی | قصه ی مردی که لب نداشت

یه مردی بود حسینقلی چِشاش سیا لُپاش گُلی غُصه و قرض و تب نداشت اما واسه خنده لب نداشت. –

ادبیات, زندگی

علی کوچیکه | شعر کودکان

  علی کوچیکه علی بونه گیر نصفه شب از خواب پرید چشماشو هِی مالید با دَس سه چار تا خمیازه

زندگی

ما و بچه ها

اگر اشتباه نکنم شعری از «حافظ موسوی» گوشه ی مجله یا روزنامه ای خوانده بودم که هنوز یادم است. الان