سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

واژگان حافظآرشیو

ادبیات

تجلّی – جلوه – حافظ

  تجلّی ؛ جلوه : یکی از دشوار ترین و ژرف‌ترین و مهم‌ترین اصطلاحات ِ عرفان ِ اسلامی است. آن‌چه

ادبیات

امانت – حافظ

  امانت:   چنان که مشهور است، بیت ِ   آسمان بار ِ امانت نتوانست کشید قرعه‌یِ کار به نام

ادبیات

عنقا – حافظ

عنقا: همان سیمرغ است. در برهان ِ قاطع آمده است: «سیمرغ، عنقا را گویند و آن پرنده‌ئی بوده است که

ادبیات

عشق – حافظ

عشق: عشق بزرگ‌ترین و بلکه تنها مقاله‌ی عُرَفا ی اسلام، و بلکه همه‌ی مکاتب و مذاهب ِ عرفانی است. «وحدت

ادبیات

عیش – حافظ

  عیش: عیش در عربی به معنای زیست و زندگی است. در فارسی هم به همین معنی، یعنی مطلق ِ

ادبیات

ساقی – حافظ

ساقی:   از محبوب‌ترین چهره‌هایِ شعری‌یِ دیوان ِ حافظ است که هم‌چون «یار» و «جانان» برا یِ خود پایه و