سه شنبه | مهر ۲۵, ۱۳۹۶

شعرخوانیآرشیو

ادبیات

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۱۵   درخت ِ دوستی بنشان که کام

ادبیات

همای اوج سعادت به دام ما افتد

    روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۱۴   هُما یِ اوج ِ سعادت

ادبیات

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

      روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۱۳   بنفشه دوش به گل گفت

ادبیات

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۱۲   آن که رخسار ِ تو را رنگ

ادبیات

عکس روی تو چو در آینه جام افتاد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۱۱   عکس ِ رو یِ تو چو

ادبیات

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۱۰   پیرانه‌سر اَم عشق ِ جوانی به‌سر

ادبیات

دیر است که دلدار پیامی نفرستاد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۰۹     دیر است که دل‌دار پیامی