سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

خاور میانهآرشیو

سیاست

ملوک الطوائفی

من هیچ کاری با روابط دیپلماتیک ایران و عربستان یا ایران و بحرین یا ایران و امارات یا ایران با

اجتماعی, سیاست

گفتمان مترقی توافق

گفتمان و صحبت دولت ایران بسیار مترقی تر و روشنفکرانه تر از گفتمان غالب روشنفکری اپوزیسیون شده است دوباره! شاه

سیاست, نوشته ها

ربیع عربی

سه دقیقه اجازه می خواهم برداشت ِ خودم را از اوضاع ِ سوریه خدمت تان عرض کنم. نزدیکی به مرزهای

سیاست, نوشته ها

بیست و هشت مرداد

مدت ها بود که می خواستم روایت خودم را از وقایع منتهی به بیست و هشت مرداد هزار و سیصد

سیاست, نوشته ها

ظهور ایران بسیار فراتر از یک قدرت میانی و منطقه ای

«دوران کنونی در روابط بین المللی، دوران انتقالی و گذار است.» «یکی از پیچیده ترین علل این تحول، تحول در

سیاست, نوشته ها

ایران تونس مصر نتونس

البته که هیچ شوخی ی خوشحال کننده یی نیست مصر قبلنا می تونس ولی الان دیگه می سوریه جمله از