سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

جامعه روشنفکریآرشیو

سیاست, نوشته ها

حافظه تاریخی و حافظه جمعی

« حافظه جمعی دراز مدت » چیزی را به خاطر می سپارد که بسیار شنیده است. و نقض آن را

سیاست, نوشته ها

شاید چون یک زن است

حقی که از فاطمه حسینی ضایع شد.   شاید چون یک زن است!   گاهی اوقات از میکروفون های باز

اجتماعی, نوشته ها

اس سیکس و سیکس اس و پراید چهار میلیونی

خواهشی از دوستان دارم. این پست هایی را که در شبکه های اجتماعی می بینید مردم را به خاطر این

اجتماعی, سیاست, نوشته ها

نهادینگی ارعاب

دنیای رسانه ها، هر روزه پر از اخبار، رویدادها و موضوع های تازه است. هر کدام از آن ها هم

اجتماعی

تا نابودی کامل شرکت های تولید داخلی با هم هستیم!

هیچ منکر قیمت نامتناسب و کیفیت نا به سامان خودروهای تولید ایران نیستم. هیچ منکر شرایط تحویل و خدمات پس

اجتماعی, سیاست

گفتمان مترقی توافق

گفتمان و صحبت دولت ایران بسیار مترقی تر و روشنفکرانه تر از گفتمان غالب روشنفکری اپوزیسیون شده است دوباره! شاه

اجتماعی, زندگی

تلاش برای مساعد شدن شرایط حضور زنان در جامعه

اگر بر این باوریم که حق مردان و زنان برابر است که بتوانند در جامعه فعالیتی کنند، جدا از اذعان