سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

انتخاباتآرشیو

سیاست, نوشته ها

سخنی با دوستانی که رای را بی فایده می دانند

  برای کشوری که نزدیک چهل سال است نظامی در آن مستقر است، دیگر تعداد آرا تاثیری در مشروعیت یا

سیاست, نوشته ها

راهبرد یک ماه مانده به انتخابات

  راهبری جامعه، اتخاذ تدابیر و مواضع پخته و قدرتمندانه و نه از سر انفعال و مظلوم نمایی است. در

سیاست, نوشته ها

عرصه ی شطرنج رندان

شاید اگر حضور نماد سبز در روزهای تبلیغات انتخاباتی انقدر پررنگ نبود، آن ها نمی ترسیدند و احساس خطر نمی

سیاست, نوشته ها

سری بعد ایشالّا

حس من این است که همان طور که چهار سال پیش تصور می کردیم «جلیلی» سوگلی نظام است و نبود، این بار هم «رئیسی» سوگلی نیست!
به عنوان یک سنگ نشانه، صبر می کنیم ببینیم که در روزهای معرفی کاندیداها، تلویزیون او را آیت الله می خواند یا حجت الاسلام! اگر آیت الله گفت، تحلیل من می لنگد!

سیاست, نوشته ها

ساختار دایره وار حضور

معتقد به گردش دایره ای در تاریخ بعد از انقلاب نیستم. معتقد به گردش متناوب قدرت هم نیستم. ظهور پدیده

سیاست, نوشته ها

اصلاح طلبی اصلاح شده

بعد از انبوه رد صلاحیت های انتخابات مجلس، در عمل خیلی سخت بود پیش بینی کنیم که تمامت خواه ها

سیاست

باز هم رای دادن به صلاح است

همیشه ما در انتخابات بازی نخورده ایم و محکوم به حرکت طبق خواسته های رقیب نبوده ایم. همیشه دایره انتخاب