جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

ادبیاتآرشیو

ادبیات

آن که از سنبل او غالیه تابی دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۲۴   آن که از سُنبل ِ او

ادبیات

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۲۳   مطرب ِ عشق، عجب ساز و

ادبیات, نوشته ها

سخنرانی احمد شاملو در باره فردوسی – حقیقت چقدر آسیب پذیر است

    حقیقت چه‌قدر آسیب‌پذیر است   سخن‌رانی‌یِ احمد شاملو   متن کامل سخنرانی احمد شاملو در دانشگاه برکلی کالیفرنیا

ادبیات

هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۲۲   هر آن که جانب ِ اهل

ادبیات

هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۲۱   هر آن ک‌او خاطر ِ مجموع

ادبیات

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۲۰   بتی دارم که گِرد ِ گُل

ادبیات

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۱۹     دلی که غیب‌نمای است و