سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

عرصه ی شطرنج رندان

شاید اگر حضور نماد سبز در روزهای تبلیغات انتخاباتی انقدر پررنگ نبود، آن ها نمی ترسیدند و احساس خطر نمی کردند.

شاید همان فیلم هایی که شب ها از خیابان ها می گرفتند و می بردند نشان می دادند که اگر دست روی دست بگذاریم میرحسین رئیس جمهور می شود و ببینید مردم چه می کنند و … باعث شد که به چنان بازی خطرناکی دست بزنند.

امروز بفهمند رای روحانی زیاد است و مردم شرکت خواهند کرد، شاید باز هم کارهای خطرناکی بکنند. به نظر من هنوز زود است. دستمان را رو نکنیم!

این بار انتخابات را وزارت کشور روحانی برگزار می کند. به عبارتی امکان دست بردن، در عمل منتفی است. یعنی در صورت برگزاری انتخابات، نتایج صندوق، به ادامه ریاست جمهوری روحانی رای خواهد داد.

اما اگر آن فضای ایذایی پیش از برگزاری انتخابات، به شکلی پیش برود که تمامت خواه ها به این نتیجه برسند که امیدی به صندوق نیست، ممکن است آن کار خطرناک را بکنند و بزنند زیر صندوق های رای!

در انتخابات مجلس هم، تا شب آخر معلوم نبود و قابل پیش بینی نبود که تهران نتیجه اش سی به صفر بشود.
شب آخر تبلیغات در ستاد پهنه شمال (اندرزگو)، هم کلی تراکت و پوستر و اقلام تبلیغاتی کارتن کارتن و باندل باندل باقی مانده بود و هم در عمل سطح شهر چهره ی انتخاباتی به خود نگرفته بود. اما دیدیم که نتیجه ی انتخابات چه قدر بی سابقه عالی بود!

این بار هم ما اگر چوب در لانه ی زنبور نکنیم و آن ها را تحریک نکنیم، شاید آن قدر جری نشوند که بخواهند قواعد بازی را بر هم بزنند.

بسته به وضعیتی که بازی پیش بیاورد، حرکت مقتضی را انجام خواهیم داد. در عرصه ی شطرنج “رندان”، شاه مجالی ندارد تا حرکت چندانی کند.

 

تا چه بازی رخ نماید، بیدقی خواهیم راند
عرصه‌ی شطرنج ِ رندان را مجال ِ شاه نیست!

“حافظ”