دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

هیبریدی

آی رعنا رعنا تن آهو رعنا چشم جادو رعنا آی رعنا رعنا
خودرو‌ها‌ی هیبریدی پدیده‌ی جدیدی در تکنولوژی خود‌رو‌سازی است که سوخت‌ها‌ی هیبریدی را جای‌گزین سوخت‌ها‌ی رایج می‌کند.
سوخت‌ها‌ی‌ِ هیبریدی اثر‌ِ آلوده‌کننده‌گی‌ی هوا و محیط‌ِ زیست را به اندازه‌ی سوخت‌ها‌ی کنونی ندارند و این فن‌آوری نوید بخش‌ِ هوا‌یی صاف‌تر و محیط‌ِ زیستی پاک‌تر برا‌ی زنده‌گی‌ی فردا گردیده است.
اما آیا ساخت‌ِ اتوموبیل‌ها‌یی که هوا‌را آلوده نمی‌کنند، یک زنده‌گی‌ی به‌تر برا‌ی ما فراهم خواهدکرد؟
من بر‌این باورم که برا‌ی رواج‌ِ هر پدیده‌ی جدیدی، می‌بایست عوامل‌ِ بسیار‌ِ دیگری را نیز در‌نظر گرفت.
قوانین‌ِ و دستور‌ها‌ی اخلاقی، به‌دلیل‌ِ جلو‌گیری از آلوده‌گی‌ی هوا یا صرفه‌جو‌یی در مصرف‌ِ فر‌آورده‌ها‌ی نفتی، به‌مرور به فرهنگی تبدیل‌شده‌است که جا افتاده و در‌صورنی‌که این نگرانی از‌میان بر‌داشته‌شود و فرهنگ‌ِ‌ جای‌گزین‌ِ آن ساخته‌نشود، (توجه کنید که فر‌آیند‌ِ فرهنگ‌سازی، بسیار کند‌تر از فر‌آیند‌‌ِ تکنولوژی شکل می‌گیرد) این دو‌گانه‌گی‌ی ارزشی به‌زعم‌ِ نگارنده ممکن‌است باعث‌ِ نابه‌سامانی‌ها‌ی بیش‌تری در ترافیک و محیط‌ِ زیست گردد.
شاید انگیزه‌ی من، نمایش‌ِ دید‌گاهی بود که به‌بن‌بست رسیدن‌ِ غوغا‌ی تکنولوژی‌سالاری و فرو‌افتادن در بحران‌ِ مدرنیسم و احساس‌ِ نیاز به تغییر‌ِ نگرش در اصول و آموخته‌ها‌ی مدرن را گوش‌زد می‌کند.

The Day After

در واپسین دم
واپسین خردمند ِ غم خوار ِ حیات
ارابه ی جنگی را تمهیدی کرد
که از دود ِ سوخت ِ رانه و احتراق ِ خرج ِ سلاح اش
اکسیری می ساخت
که خاک را بارور تر می کرد و
فضا را از آلوده گی مانع می شد!

احمد شاملو
۲ بهمن ۱۳۷۱
«حدیث ِ بی قراری یِ ماهان»

۳ Comments

  1. سبزفام

    فکر می‌کنم منظور شما این باشد که برا‌ی هر فرهنگی باید زمینه سازی کرد. فکر نمی کنم با تکنولوژی و پیشرفت‌ آن مخالف باشید که در اینصورت موافقم. مشکل چندگانگی فرهنگی تا حالا منشا بسیاری مشکلات شده. باز هم باشما تماس می گیرم. حرف دارم.

  2. سپهر

    آقای قاسمی ترک ها ضرب المثلی دارند به این مضمون:(استوراقی ساپا دوزماق)بنده فکر میکنم که نمونه ی بارز این مثل به طور اخص در مطلب شما نمود پیدا کرده است . در این بحبوحه واقعن دغدقه ی آدمی آیا نگرانی از این می تواند باشد که یک سیستم با روی کار آمدن دارد یک ارزش یا یک فرهنگ را از بین می برد؟اگر ارزشی (اگر وجود داشته باشد)با این نو شدن ها از بین برود حتمن ضعیف است پس بگذار از بین برود.هیچ وقت بند های آخر را نبند آقای ساختار شکاف. موفق باشی

  3. شروین

    سلام. وب لاگ‌ات رو دیدم . مطلب خیلی کم داری . از یه ساختار شکن انتظار خیلی بیشتری میره . آرزوی موفقیت برات دارم.