دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباح

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۹۸

 

اگر به مذهب ِ تو خون ِ عاشق است مباح،

صَلاح ِ ما همه آن‌است ک‌آن تو را ست صَلاح

 

سواد ِ زُلف ِ سیاه ِ تو جاعل‌الظلمات

بیاض ِ رو یِ چو ماه ِ تو فالق‌الاَصباح

 

زِ چین ِ زُلف ِ کَمَند اَت کسی نیافت خلاص

از آن کمان‌چه‌یِ ابرو و تیر ِ چشم، نجاح

 

زِ دیده‌ام شده یک چشمه در کنار روان

که آشنا نکند در میان ِ آن ملّاح

 

لب ِ چو آب ِ حیات ِ تو هست قوَّت ِ جان

وجود ِ خاکی‌یِ ما را از او ست ذکر ِ رَواح

 

بِداد لعل ِ لب‌ات بوسه‌ئی به صد زاری

گرفت کام ِ دل‌ام زْ او به صدهزار اِلحاح

 

دعا یِ جان ِ تو وِرد ِ زبان ِ مشتاقان

همیشه، تا که بُوَد متّصل مَسا و صباح

 

صَلاح و توبه و تقوا زِ ما مَجو حافظ

زِ رند و عاشق و مجنون کسی نیافت صَلاح

Tagged with: ,