دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

درد ما را نیست درمان الغیاث

 

 

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۹۶

 

دَرد ِ ما را نیست درمان الغیاث

هِجر ِ ما را نیست پایان الغیاث

 

دین و دل بردند و قصد ِ جان کنند

الغیاث از جور ِ خوبان الغیاث

 

در بهای بوسه‌ئی جانی طلب

می‌کنند این دل‌ستانان الغیاث

 

خون ِ ما خوردند این کافردلان

ای مسلمانان چه درمان الغیاث

 

هم‌چو حافظ روز و شب بی‌خویش‌تن

گشته‌ام سوزان و گریان الغیاث