دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

ای هدهد صبا به سبا می فرستمت

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۹۰

 

ای هُدهُد ِ صبا، به سبا می‌فرستم‌ات

بنگر که از کجا به کجا می‌فرستم‌ات

 

حیف‌است طایری چو تو، در خاک‌دان ِ غم

زْ این‌جا به آشیان ِ وفا می‌فرستم‌ات

 

در راه ِ عشق، مرحله‌یِ قُرب و بُعد نیست

می‌بینم‌ات عیان و دعا می‌فرستم‌ات

 

هر صبح و شام، قافله‌ئی از دعا یِ خیر

در صحبت ِ شمال و صبا می‌فرستم‌ات

 

تا لشکر ِ غم‌ات نَکُنَد مُلک ِ دل خراب

جان ِ عزیز ِ خود به نوا می‌فرستم‌ات

 

ای غایب از نظر، که شدی هم‌نشین ِ دل

می‌گویم‌ات دُعا و ثَنا می‌فرستم‌ات

 

در روی ِ خود، تَفَرُّج ِ صُنع ِ خدای کُن

ک‌آیینه‌یِ خدای‌نَما می‌فرستم‌ات

 

تا مطربان زِ شوق ِ من‌ات آگهی دهند

قول و غزل به ساز و نوا می‌فرستم‌ات

 

ساقی بیا که هاتف ِ غیب‌ام به مژده گفت:

با درد صبر کُن که دوا می‌فرستم‌ات

 

حافظ! سرود ِ مجلس ِ ما ذِکر ِ خیر ِ تو ست

بشتاب هان! که اسب و قبا می‌فرستم‌ات

Tagged with: ,