دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

یا رب سببی ساز که یارم به سلامت

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۸۹

 

یا رب سببی ساز که یارم به‌سلامت

بازآید و بِرهاند اَم از بند ِ مَلامَت

 

خاک ِ رَه ِ آن یار ِ سفر‌کرده بیارید

تا چشم ِ جهان‌بین کُنَم‌اش جای ِ اقامت

 

فریاد! که از شش جهت‌ام راه ببستند

آن خال و خط و زلف و رُخ و عارض و قامت

 

امروز که در دست تو اَم مرحمتی کن

فردا که شوم خاک، چه سود اشک ِ ندامت

 

ای آن‌که به تقریر و بیان دم زنی از عشق!

ما با تو نداریم سخن. خیر و سلامت!

 

درویش! مَکُن ناله زِ شمشیر ِ اَحِبّا

ک‌این طایفه از کُشته ستانند غرامَت

 

در خرقه زن آتش! که خَم ِ ابرو یِ ساقی

بَر می‌شکند گوشه‌یِ محراب ِ امامت

 

حاشا که من از جور و جفا یِ تو بنالم

بی‌داد ِ لطیفان، همه لُطف است و کرامت

 

کوتَه نکند بحث ِ سَر ِ زلف ِ تو حافظ.

پیوسته شد این سلسله تا روز ِ قیامت

Tagged with: ,