جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

دیدی که یار جز سر جور و ستم نداشت

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۷۸

 

دیدی که یار جُز سَر ِ جُور و ستم نداشت

بشکست عهد، وَ ز غم ِ ما هیچ غم نداشت

 

یا رب! مَگیر اَش. اَرچه دل ِ چون کبوتر اَم

اَفکَند و کُشت و عزّت ِ صید ِ حَرَم نداشت

 

بر من جفا زِ بخت ِ من آمد وگرنه یار

حاشا که رسم ِ لُطف و طریق کَرَم نداشت

 

با این‌همه، هر آن که نه خواری کشید از او

هر جا که رفت، هیچ‌کَس‌اش محترم نداشت

 

ساقی بیار باده و با محتسب بگو

انکار ِ ما مکن که چنین جام، جم نداشت

 

هر راه‌رو که رَه به حریم ِ دَر اَش نَبُرد

مِسکین بُرید وادی و رَه در حَرَم نداشت

 

حافظ، بِبَر تو گوی ِ فصاحت؛ که مدعی

هیچ‌اش هنر نبود و خبر نیز هم نداشت

 

 

Tagged with: ,