جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۷۴

 

حاصل ِ کارگَه ِ کون و مکان این‌همه نیست

باده پیش آر که اسباب ِ جهان این همه نیست

 

از دل و جان شرف ِ صحبت ِ جانان غَرَض است

غرض این‌است وگرنه دل و جان این‌همه نیست

 

منّت ِ سِدره و طوبیٰ ز ِ پِی ِ سایه مَکَش

که چو خوش بنگری، ای سرو روان! این‌همه نیست

 

دولت آن است که بی خون ِ دل آید به کنار

وَ ر نه با سعی و عمل باغ ِ جنان این‌همه نیست

 

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری

خوش بیاسای زمانی که زمان این‌همه نیست

 

بر لب ِ بحر ِ فنا منتظریم ای ساقی

فُرصتی دان که زِ لب تا به دهان این همه نیست

 

زاهد ایمن مشو از بازی‌یِ غیرت زنهار

که ره از صومعه تا دِیر ِ مُغان این‌همه نیست

 

دردمندی‌یِ من ِ سوخته‌یِ زار و نزار

ظاهرا حاجت ِ تقریر و بیان این همه نیست

 

نام ِ حافظ رقم ِ نیک پذیرفت ولی

پیش ِ رندان رقم ِ سود و زیان این‌همه نیست

Tagged with: ,