جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

یارب این شمع دل افروز ز کاشانه ی کیست

 

 

 

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۶۷

 

 

یا رَب این شمع ِ دل‌افروز زِ کاشانه‌یِ کیست

جان ِ ما سوخت بپرسید که جانانه‌یِ کیست

 

حالیا خانه‌برانداز ِ دل و دین ِ من است

تا در آغوش ِ که می‌خسبد و هم‌خانه‌یِ کیست

 

باده‌یِ لعل ِ لب‌اش ک‌از لب ِ من دور مَباد

راح ِ روح ِ که و پیمان‌ده ِ پیمانه‌یِ کیست

 

دولت ِ صحبت ِ آن شمع ِ سعادت‌پَرتو

بازپرسید خدا را که به پروانه‌یِ کیست

 

می‌دهد (می‌دمد) هر کَس‌اش افسونی و معلوم نشد

که دل ِ نازک ِ او مایل ِ افسانه‌یِ کیست

 

یا رب آن شاه‌وَش ِ ماه رُخ ِ زُهره‌جَبین

دُرّ ِ یک‌تا یِ که و گوهر یک‌دانه‌یِ کیست

 

گفتم آه از دل ِ دیوانه‌یِ حافظ بی تو

زیر ِ لب خنده‌زنان گفت که دیوانه‌یِ کیست؟

Tagged with: ,