دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۶۶

 

 

بِنال بُلبل اگر با من‌ات سر ِ یاری‌ست

که ما دو عاشق ِ زاریم و کار ِ ما زاری‌ست

 

در آن زمین که نسیمی وَزَد زِ طُرّه‌یِ دوست

چه جا یِ دَم زدن ِ نافه‌ها یِ تاتاری‌ست؟

 

بیار باده که رنگین کنیم جامه‌یِ زرق

که مست ِ جام ِ غُروریم و نام، هُشیاری‌ست

 

خیال ِ زُلف ِ تو پختن نه کار ِ هر خامی‌ست

که زیر ِ سلسله رفتن طریق ِ عیّاری‌ست

 

لطیفه‌ئی‌ست نهانی که عشق از او خیزد

که نام ِ آن، نه لب ِ لعل و خطّ ِ زنگاری‌ست

 

جمال ِ شخص، نه چشم است و زلف و عارض و خال

هزار نکته در این کار و بار ِ دل‌داری‌ست

 

قلندران ِ حقیقت به نیم‌جو نَخَرَند

قَبا یِ اطلس ِ آن‌کس که از هُنر عاری‌ست

 

بر آستان ِ تو مشکل توان رسید آری

عُروج بر فَلَک ِ سَروَری به‌دشواری‌ست

 

سَحَر کرشمه‌یِ چشم‌ات به‌خواب می‌دیدم

زهی مَراتب ِ خوابی که بِه زِ بیداری‌ست

 

دل‌اش به ناله مَیازار و ختم کن حافظ

که رستگاری‌یِ جاوید در کم‌آزاری‌ست

 

Tagged with: ,