دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۶۵

 

 

خوش‌تَر زِ عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

ساقی کجا ست؟ گو سبب ِ انتظار چیست

 

هر وقت ِ خوش که دست دهد مُغتَنَم شمار

کس را وُقوف نیست که انجام ِ کار چیست

 

پیوند ِ عُمر بسته به مویی‌ست هوش دار

غم‌خوار ِ خویش باش غم ِ روزگار چیست

 

معنا یِ آب ِ زندگی و روضه‌یِ اِرَم

جُز طَرْف ِ جوی‌بار و می ِ خوش‌گوار چیست

 

مستور و مست هر دو چو از یک قبیله‌اند

ما دل به عشوه‌یِ که دهیم؟ اختیار چیست

 

راز ِ درون ِ پرده چه داند فلک؟ خموش!

ای مدّعی نزاع ِ تو با پرده‌دار چیست

 

سهو و خطای بنده گَر اَش اعتبار نیست

معنا یِ عفو و رحمت ِ آمرزگار چیست

 

زاهد شراب ِ کوثر و حافظ پیاله خواست

تا در میانه خواسته‌یِ کردگار چیست

Tagged with: ,