سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۶۳

 

رو یِ تو کَس ندید و هزار اَت رقیب هست

در غنچه‌ای هنوز و صد اَت عندلیب هست

 

گر آمدم به کو یِ تو چندان غریب نیست

چون من در آن دیار هزاران غریب هست

 

در عشق ِ خانقاه و خرابات فرق نیست

هر جا که هست، پرتو ِ رو یِ حبیب هست

 

آن‌جا که کار ِ صومعه را جلوه می‌دهند

ناقوس ِ دیر راهب و نام ِ صلیب هست

 

عاشق که شد که یار به حال‌اش نظر نکرد؟

ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست

 

فریاد ِ حافظ این همه آخر به هرزه نیست

هم قصه‌ئی غریب و حدیثی عجیب هست

 

Tagged with: ,