سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۵۷

 

آن سیَه‌چَرده که شیرینی‌یِ عالَم با او ست

چشم ِ می‌گون لب ِ خندان دل ِ خرَّم با او ست

 

گرچه شیرین‌دهنان پادشهان‌اند ولی

او سلیمان ِ زمان است که خاتَم با او ست

 

روی خوب است و کمال ِ هنر و دامن پاک

لاجَرَم همّت ِ پاکان ِ دو عالم با او ست

 

خال ِ مشکین که بِدان عارض ِ گندم‌گون است

سرّ ِ آن دانه که شُد ره‌زن ِ آدم با او ست

 

دل‌بَر اَم عزم ِ سَفَر کرد خدا را یاران

چه کُنَم با دل ِ مجروح که مرهم با او ست

 

با که این نکته توان گفت که آن سنگین‌دل

کُشت ما را و دم ِ عیسی‌یِ مریم با او ست

 

حافظ از مُعتقدان است گرامی دار اَش

زآن که بخشایش ِ بس روح ِ مُکَرَّم با او ست

 

Tagged with: ,