جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

دل سراپرده محبت اوست

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۵۶

 

دل سراپرده‌یِ محبّت او ست

دیده آیینه‌دار ِ طَلعت ِ او ست

 

من که سر درنیاوَرَم به دو کوْن

گردن‌ام زیر ِ بار منّت ِ او ست

 

تو و طوبی و، ما و قامت ِ یار

فکر ِ هر کَس به قَدر ِ همّت ِ او ست

 

گر من آلوده‌دامن‌ام چه عجب

همه عالم گواه ِ عصمت ِ او ست

 

من که باشم در آن حَرَم که صبا

پرده‌دار ِ حریم ِ حُرمت ِ او ست

 

بی خیال‌اش مباد منظر ِ چشم

زآن که این گوشه جا یِ خلوت ِ او ست

 

هر گل ِ نو که شد چمن آرای

زْ اثر ِ رنگ و بو یِ صُحبت ِ او ست

 

دوْر ِ مجنون گذشت و نوبت ِ ما ست

هرکسی پنج روز نوبت ِ او ست

 

مُلکَت ِ عاشقی و گنج ِ طَرب

هرچه دارم ز ِ یُمن ِ همّت او ست

 

من و دل گر فدا شدیم چه باک

غرض اندر میان سلامت ِ او ست

 

فقر ِ ظاهر مبین که حافظ را

سینه گنجینه‌یِ محبّت او ست

 

Tagged with: ,