دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

خم زلف تو دام کفر و دین است

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۵۵

 

 

خَم ِ زلف تو دام ِ کفر و دین است

زِ کارِستان ِ او یک شمّه این است

 

جمال‌ات مُعجز ِ حُسن است، لیکن

حدیث ِ غمزه‌ات سحر ِ مُبین است

 

زِ چشم ِ شوخ ِ تو جان کِی توان بُرد

که دایم با کمان اندر کمین است

 

بر آن چشم ِ سیه صد آفرین باد

که در عاشق‌کُشی سِحرآفرین است

 

عَجَب عِلمی‌ست علم ِ هیئت ِ عشق

که چرخ ِ هشتم‌اش هفتم زمین است

 

تو پنداری که بَدگو رفت و جان برد

حساب‌اش با کرام‌الکاتبین است

 

مَشو حافظ زِ کید ِ زلف‌اش ایمن

که دل بُرد و کنون دربند ِ دین است

Tagged with: ,