دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۱۲۲

 

هر آن که جانب ِ اهل خدا نگَه دارد

خدا ش در همه‌حال از بلا نگه‌دارد

 

حدیث ِ دوست نگویم مگر به حضرت ِ دوست

که آشنا سخن ِ آشنا نگه‌دارد

 

دِلا! معاش چنان کن که گر بِلَغزَد پای

فرشته‌ات به دو دست ِ دعا نگه‌دارد

 

گراَت هوا ست که معشوق نگسلد پیمان

نگاه دار سر ِ رشته تا نگه دارد

 

صبا بر آن سر ِ زلف اَر دل ِ مرا بینی

زِ رو یِ لطف بگوی‌اش که جا نگه‌دارد

 

چو گفتم‌اش که دل‌ام را نگاه‌دار، چه گفت!

زِ دست ِ بنده چه خیزد؟ خدا نگه دارد!

 

سَر و زَر و دل و جان‌ام فدا یِ آن یاری

که حقّ ِ صحبت ِ مِهر و وفا نگه‌دارد

 

غبار ِ راه‌گذاراَت کجا ست؟ تا حافظ

به یادگار ِ نسیم ِ صبا نگه‌دارد

Tagged with: ,