شنبه | دی ۳۰, ۱۳۹۶

هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۱۲۱

 

هر آن ک‌او خاطر ِ مجموع و یار ِ نازنین دارد

سعادت هم‌دم ِ او گشت و دولت هم‌نشین دارد

 

حریم ِ عشق را درگَه بسی بالاتر از عقل است

کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

 

دهان ِ تنگ ِ شیرین‌اش مگر مُلک ِ سلیمان است

که نقش ِ خاتم ِ لعل‌اش جهان زیر ِ نگین دارد

 

لب ِ لعل و خط ِ مشکین، چو آن‌اش هست و این‌اش هست

بنازَم دل‌بر ِ خود را که حُسن‌اش آن و این دارد

 

به خواری مَنگر ای مُنعِم ضعیفان و نحیفان را

که صدر ِ مجلس ِ عشرت گدا یِ ره‌نشین دارد

 

چو بر رویِ زمین باشی، توانایی غنیمت دان

که دوران ناتوانی‌ها بسی زیر ِ زمین دارد

 

بلاگَردان ِ جان و تن، دعا یِ مستمندان است

که بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشه‌چین دارد؟

 

صبا! از عشق ِ من رمزی بگو با آن شَه ِ خوبان

که صد جمشید و کی‌خسرو غلام ِ کم‌ترین دارد

 

و گر گوید نمی‌خواهم چو حافظ عاشق ِ مفلس

بگویید اَش که سلطانی، گدایی هم‌نشین دارد

Tagged with: ,