شنبه | دی ۳۰, ۱۳۹۶

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۱۱۹

 

 

دلی که غیب‌نمای است و جام ِ جَم دارد،

زِ خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد؟

 

به خطّ و خال ِ گدایان مَده خزینه‌یِ دل

به دست ِ شاه‌وَشی ده که محترم دارد

 

نه هر درخت تحمل کند جفا یِ خزان

غلام ِ همّت ِ سرو اَم که این قدم دارد

 

رسید موسم ِ آن ک‌از طرب چو نرگس ِ مست

نهد به پا یِ قدح هر که شش دِرَم دارد

 

زر از بها یِ می اکنون، چو گل، دریغ مدار!

که عقل ِ کُل به صد اَت عیب متهم دارد

 

زِ سرّ ِ غیب، کس آگاه نیست، قصه مخوان!

کدام مَحرم ِ دل رَه در این حرَم دارد؟

 

دل‌ام که لاف ِ تجرّد زدی، کنون صد شغل

به بو یِ زلف ِ تو با باد ِ صبح‌دم دارد

 

مراد ِ دل زِ که پرسم؟ که نیست دل‌داری

که جلوه‌یِ نظر و شیوه‌یِ کَرَم دارد

 

زِ جیب ِ خرقه‌یِ حافظ چه طَرف بتوان بست

که ما صمد طلبیدیم و او صنم دارد!

 

شعر با اجرای محیا ساعدی

 

Tagged with: ,