شنبه | دی ۳۰, ۱۳۹۶

کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۱۱۶

 

کسی که حُسن و خط ِ دوست در نظر دارد

محقَّق است که او حاصل ِ بصر دارد

 

چو خامه در ره ِ فرمان ِ او سر ِ طاعت

نهاده‌ایم؛ مگر او به تیغ بردارد

 

کسی به وصل ِ تو چون شمع یافت پروانه

که زیر ِ تیغ ِ تو هر دم سَری دگر دارد

 

به پای‌بوس ِ تو دست ِ کسی رسید که او

چو آستانه بِدین در همیشه سَر دارد

 

ز زُهد ِ خُشک ملول‌ام! کجا ست باده‌یِ ناب

که بوی ِ باده مدام‌ام دماغ تَر دارد

 

زِ باده هیچ‌ات اگر نیست، این نه بس که تو را

دمی زِ وسوسه‌یِ عقل بی‌خبر دارد؟

 

کسی که از ره ِ تقوا قدم برون ننهاد

به عزم ِ می‌کده اکنون ره ِ سفر دارد!

 

دل ِ شکسته‌یِ حافظ به خاک خواهد برد

چو لاله داغ ِ هوایی که بر جگر دارد

Tagged with: ,