سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

خسروا گوی فلک در خم چوگان تو باد

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۱۰۸

 

خسروا! گوی ِ فلک در خَم ِ چوگان ِ تو باد

ساحت ِ کون و مکان، عرصه‌یِ میدان ِ تو باد

 

زلف ِ خاتون ِ ظَفَر، شیفته‌یِ پرچم ِ تو ست؛

دیده‌یِ فتح ِ اَبَد، عاشق ِ جولان ِ تو باد

 

ای که انشاء ِ عطارد صفت ِ شوکت ِ تو ست

عقل ِ کُل چاکر ِ طُغرا کِش ِ دیوان ِ تو باد

 

طیره‌یِ جلوه‌یِ طوبی قَد ِ چون سَرو ِ تو شد

غیرت ِ خلد ِ بَرین، ساحت ِ بُستان ِ تو باد

 

نه به‌تنها حَیَوانات و نباتات و جماد،

هر‌چه در عالَم ِ اَمر است، به‌فرمان ِ تو باد

Tagged with: ,