دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد

 

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۱۰۶

 

تَن‌ات به ناز ِ طبیبان نیازمند مَباد

وجود ِ نازک‌ات آزرده‌یِ گَزَند مباد

 

سلامت ِ همه‌آفاق در سلامت ِ تو ست

به هیچ عارضه شخص ِ تو دردمند مباد

 

جَمال ِ صورت و معنی زِ اَمن ِ صِحَّت ِ تو ست

که ظاهر اَت دژَم و باطن‌ات نَژَند مباد

 

در این چمن چو درآید خزان به یغمایی

رَه‌اش به سرو ِ سَهی‌قامت ِ بلند مباد

 

در آن بساط که حُسن ِ تو جِلوه آغازَد

مَجال ِ طعنه‌یِ بَدبین و بَدپسند مباد

 

هر آن که روی ِ چو ماه‌ات به چشم ِ بد بینَد

بر آتش ِ تو به‌جز جان ِ او سِپَند مباد

 

شفا زِ گفته‌یِ شکّرفشان ِ حافظ جوی

که حاجت‌ات به علاج ِ گلاب و قند مباد

Tagged with: ,