جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

جمالت آفتاب هر نظر باد

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۱۰۴

 

جمال‌ات آفتاب ِ هر نظر باد

زِ خوبی رو یِ خوب‌ات خوب‌تر باد

 

هُمای ِ زُلف ِ شاهین‌شه‌پَر اَت را

دل ِ شاهان ِ عالَم زیر ِ پَر باد

 

کَسی ک‌او بسته‌یِ زلف‌ات نباشد

چو زلف‌ات دَرهَم و زیر و زِبَر باد

 

دلی ک‌او عاشق ِ رویَت نباشد

همیشه غرقه در خون ِ جگر باد

 

بُتا! چون غمزه‌ات ناوک فِشانَد

دل ِ مجروح ِ من پیش‌اش سِپَر باد

 

چو لعل ِ شکَّرین‌ات بوسه بخشد

مذاق ِ جان ِ من زْ او پُرشکَر باد

 

مرا از تو ست هر دم تازه عشقی

تو را هر ساعتی حُسنی دِگَر باد

 

به‌جان مشتاق ِ رو یِ تو ست حافظ

تو را در حال ِ مشتاقان نظر باد

Tagged with: ,