دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

روز وصل دوستداران یاد باد

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۱۰۳

 

روز ِ وصل ِ دوست‌داران یاد باد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

 

کام‌ام از تلخی‌یِ غم چون زهر گشت

بانگ ِ نوش ِ شادخواران یاد باد

 

گر چه یاران فارغ‌اند از یاد ِ من

از من ایشان را هزاران یاد باد

 

مبتلا گشتم در این بند و بلا

کوشش ِ آن حق‌گزاران یاد باد

 

گر چه صد رود است در چشم‌ام مُدام

زنده رود باغ ِ کاران یاد باد

 

راز ِ حافظ بعد از این ناگفته ماند

ای دریغا رازداران یاد باد

Tagged with: ,