دوشنبه | اسفند ۷, ۱۳۹۶

دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۱۰۲

 

دوش آگَهی ز ِ یار ِ سفرکرده داد باد

من نیز دل به باد دهم هر چه باد باد

 

کار اَم بِدان رسید که هم‌راز ِ خود کُنَم

هر شام، برق ِ لامع و هر بامداد، باد

 

در چین ِ طُرّه‌یِ تو دل ِ بی حفاظ ِ من

هرگز نگفت مسکن ِ مالوف یاد باد

 

امروز قدر ِ پند ِ عزیزان شناختم

یارب! روان ِ ناصح ِ ما از تو شاد باد

 

خون شُد دل‌ام به یاد ِ تو هَرگَه که در چمن

بند ِ قبا یِ غُنچه‌یِ گُل می‌گُشاد باد

 

از دست رفته بود وجود ِ ضعیف ِ من

صبح‌ام به بو یِ وصل ِ تو جان باز داد باد

 

حافظ! نهاد ِ نیک ِ تو کام‌ات برآوَرَد

جان‌ها فدا یِ مَردُم ِ نیکونهاد باد

 

Tagged with: ,