جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۱۰۱

 

شراب و عیش ِ نهان چیست؟ کار ِ بی‌بنیاد

زدیم بر صف ِ رندان و هر چه بادا باد

 

گِرِه زِ دِل بِگُشا، وَزْ سپهر یاد مَکُن

که فکر ِ هیچ مهندس، چنین‌گره، نَگشاد

 

زِ انقلاب ِ زمانه عَجَب مَدار؛ که چرخ

از این فِسانه، هزاران هزار دارَد یاد

 

قدح به‌شرط ِ ادب گیر! زْآن‌که ترکیب‌اش

زِ کاسه‌یِ سَر ِ جمشید و بهمن است و قُباد

 

که آگَه است؟ که کاووس و کِی، کجا رفتند،

که واقف است؟ که چون رفت تخت ِ جَم بر باد

 

زِ حسرت ِ لب ِ شیرین، هنوز، می‌بینم

که لاله می‌دمد از خون ِ دیده‌یِ فرهاد

 

مگر که لاله بدانست بی‌وفایی‌یِ دَهر

که تا بِزاد و بِشُد، جام ِ می زِ کف ننهاد

 

بیا! بیا که زمانی زِ می خراب شویم

مگر رسیم به گَنجی در این خراب‌آباد

 

نمی‌دهند اِجازَت مرا به سیر ِ سَفَر

نسیم ِ باد ِ مصلّا و آب ِ رُکن‌آباد

 

قَدَح مَگیر! چو حافظ؛ مگر به ناله‌یِ چنگ

که بسته‌اند بر اَبریشم ِ طَرَب دل شاد

Tagged with: ,