جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

دی پیر می فروش که ذکرش به خیر باد

 

روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۱۰۰

 

 

دی پیر ِ می‌فروش – که ذکرش به خیر باد –

گفتا: شراب نوش و غم ِ دل ببَر زِ یاد

 

گفتم: به باد می‌دهد اَم باده نام و ننگ

گفتا قبول کُن سخن و هر چه باد، باد

 

سود و زیان و مایه چو خواهد‌شدن زِ دَست،

از بهر ِ این معامله غم‌گین مباش و شاد

 

باد اَت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ

در معرضی که تخت ِ سلیمان رود به باد

 

حافظ! گر اَت زِ پند ِ حکیمان ملالت است

کوتَه کنیم قصّه، که عُمر اَت دراز باد

Tagged with: ,