شنبه | دی ۳۰, ۱۳۹۶

About Author

سهیل قاسمی
ادبیات

هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۲۲   هر آن که جانب ِ اهل

ادبیات

هر آن کو خاطر مجموع و یار نازنین دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۲۱   هر آن ک‌او خاطر ِ مجموع

ادبیات

بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۲۰   بتی دارم که گِرد ِ گُل

ادبیات

دلی که غیب نمای است و جام جم دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۱۹     دلی که غیب‌نمای است و

ادبیات

آن کس که به دست جام دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی     تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۱۸   آن‌کس که به دست جام

ادبیات

دل ما به دور رویت ز چمن فراغ دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۱۷   دل ِ ما به دُور ِ

ادبیات

کسی که حسن و خط دوست در نظر دارد

  روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی   تصحیح قزوینی غنی شماره ۱۱۶   کسی که حُسن و خط ِ