جمعه | اسفند ۴, ۱۳۹۶

یک روز بعد از انتخابات

یک روز بعد از انتخابات

داستان ِ همون یارو گردن کشه است که هیچ پُخی هم نیست اما مدت ها ست همه می ترسند برن پـِـخ کنند به اش. الان وقت ِ همون پس گردنی زدنه است. ببینیم کدوم مرد ِ میدون هستند.
اونی که یه انقلابیه و به صحنه اومده، عضو ِ مجمع تشخیص هم هست؛ آراء سبز ِ مردم را هم پشت سر ِ خودش داره؛
اون یکی که فرمانده سپاه و دارای نفوذ در نیروهای مسلح و دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده؛
اون یکی که از «رایزنی» می گه. و از کارهایی که کرده که کسی دور و بر ِ مجلس نپلکه. و از قدرت و روابطی که داره به واسطه ی سن و حضور ش. و اختیاراتی که امام به او داده که هیچ کس نداره؛
آقای رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای ناطق، آقایان ِ دیگر؛
اگر شما نمی توانید، اذیت مان نکنید.
بازی خیلی خنده دار شده. اگر نیست، که چرا مچ ِ تقلب را نگرفته اند. مگر نماینده در صندوق ها ندارند؟ چرا مشخص نمی کنند که تقلب دقیقن در کجا بوده.
آقای کروبی اگر این اول ِ داستان است، قاعدتن باید باقی ی داستان خواندنی تر باشد. دم ات گرم که گفتی در بیانیه نمی گنجد باید فکری دگر کرد.
آقای موسوی، اگر بازی و صحنه آرایی ی خطر ناکی است، خب بزک ِ صحنه را بزدایید.
یه مثل ِ قبیحی به ذهن ام رسید دور از جمع: سگی که پارس کنه نمی گیره. اینا شاید الان ساکت اند که بگیرند. یا شاید دارند پارس می کنند؟
به هر حال به هوش ِ آقای احمدی نژاد باریکللا که خیلی باحال همه رو پیچوند.
ببینم می توانید یک جوجه دیکتاتور را که تا دیروز مضمحل شده بود، از صحنه به در کنید یا حرف ِ مفت می زنید؟ قاعدتن اصلاح طلبان ِ محترم باید بتوانند چنین موضوع ِ کوچکی را به ساده گی برطرف کنند. اگر نه که اصلن نمی خواهیم به قدرت برسند.
و در ضمن شلوغی های خیابانی را اصلن درست نمی پندارم.
اول این که جان ِ ما ارزش دارد.
دوم این که یه باتوم برقی غائله را می خواباند. و می شود سرکوبی شورش اغتشاش گران و اراذل و اوباش، که مرتفع خواهد شد.

از شورش های خیابانی هیچ نتیجه ئی نگرفته ایم. الان هیچ لزومی هم ندارد.
اگر می توانید بکنید، بفرمایید بکنید. اگر نمی توانید مردم را اسگل نکنید. خسته ایم باور کنید.