سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

Yearly Archive:: ۱۳۹۲

اجتماعی, زندگی, نوشته ها

آموزش و آزادی

به آموزش بیشتر از آزادی نیاز داریم. در این سالها به شیوه هایی توانسته ایم برخی آزادی های ممنوعه را

سیاست, نوشته ها

ظهور ایران بسیار فراتر از یک قدرت میانی و منطقه ای

«دوران کنونی در روابط بین المللی، دوران انتقالی و گذار است.» «یکی از پیچیده ترین علل این تحول، تحول در

سیاست

افراطیون و جامعه تکثرگرا

از طرفی می گوییم افراطیون. از طرفی هم می گوییم جامعه تکثرگرا آن وقت می خواهیم از این افراطیون که

اجتماعی, سیاست

جواد ظریف

برای خیلی چیزها از جواد ظریف سپاسگزارم: ۱- باز گرداندن حس غرور به ایرانی ها ۲- زنده کردن احساس میهن

سیاست

گفتمان و صحبت رییس جمهور روحانی ایران

گفتمان و صحبت رییس جمهور روحانی ایران بسیار مترقی تر و روشنفکرانه تر از گفتمان غالب روشنفکری اپوزیسیون شده است

سیاست, نوشته ها

ایران تونس مصر نتونس

البته که هیچ شوخی ی خوشحال کننده یی نیست مصر قبلنا می تونس ولی الان دیگه می سوریه جمله از

سیاست, نوشته ها

اصلاحات

مقدمه: این مقاله پس از انتخاب رئیس جمهوری در خرداد نود و دو نوشته شده است. فضای غالب در جامعه