سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

Yearly Archive:: ۱۳۸۸

سیاست

چوخ بیلن قوش دیمدیگین نن ایلیشر

چوخ بیلن قوش دیمدیگین نن ایلیشر معادل ِ فارسی ی ضعیف تر ش: دشمن ِ تاووس آمد پر ّ ِ

سیاست

می توان تقلب را ثابت کرد

درخواست از ستاد آقای کروبی به ساده گی می توان تقلب را ثابت کرد فایل اکسلی در سایت وزارت کشور

سیاست, نوشته ها

یک روز بعد از انتخابات

یک روز بعد از انتخابات داستان ِ همون یارو گردن کشه است که هیچ پُخی هم نیست اما مدت ها

سیاست, نوشته ها

رای شکسته نمی شود. به کروبی رای دهید

قانون: برای راهیابی مستقیم رئیس جمهور در دور اول، نیاز به پنجاه درصد ِ کل ِ آرا هست. اگر هیچ

نوشته ها

انتخابات بخش سوم | با دقت آرزو کنید

انتخابات بخش سوم، با دقت آرزو کنید ! شاید برآورده شد. یک ضرب المثل ِ انگلیسی می گوید: وقتی آرزویی

سیاست, نوشته ها

انتخابات بخش دوم | آغاز جدا سری شاید از دیگران نبود

انتخابات بخش دوم آغاز جدا سری شاید از دیگران نبود خاتمی در دفاع از دوران ِ ریاست جمهوری اش، اواخر

سیاست, نوشته ها

انتخابات بخش نخست | چه شد که به این جا کشید کار

انتخابات بخش نخست چه شد که به این جا کشید کار در مورد انتخابات است که چه کنیم بالاخره! برای