سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

Yearly Archive:: ۱۳۸۶

اجتماعی, زندگی, نوشته ها

حقوق بشر

حقوق بشر ماده یکم تمام ِ افراد ِ بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ ِ حیثیت و حقوق

اجتماعی, زندگی

دروغ است

به نظر ِ شما این که “هوا گرم است” کافی نیست که روپوش و مقنعه و شلوار بلند کسی نپوشد؟

ادبیات, نوشته ها

در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد

موضوعی پیش آمده اخیرن در سایت ِ جن و پری. که دانستم یکی از دوستان ِ حرفه‌یی، محجوب، با سواد