سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

Yearly Archive:: ۱۳۸۵

اجتماعی, زندگی, نوشته ها

دفاع از حقوق مرد

می خواهم چیزی بنویسم در باره ی تشکیل ِ کمیته (یا تشکل یا ستاد، یا انجمن) دفاع از حقوق مرد.

اجتماعی, زندگی, نوشته ها

المپیاد ریاضی سال ۲۰۰۶

عکس را نگاه کنیـــد:     این عکس ِ برنده گان ِ جایزه ی المپیاد ریاضی در سال دو هزار