سه شنبه | آذر ۲۸, ۱۳۹۶

Yearly Archive:: ۱۳۸۴

اجتماعی, سیاست

داششاقیما کی شد

از این جو ِ ننه‌من‌غریب‌ام‌ئی که راه افتاده نمی‌دانم. چه می‌خواستیم بشود به‌تر از این؟ هر جا سر می‌زنم انگار

ادبیات

نام: خان کیشی ؛ رنگ چشم: میشی

  نام: خان کیشی رنگ چشم: میشی کارنامه در پیاده‌روی ۴۷ شعری خواندم ملیحه خندید ß مثل ِ خنده‌ی ملیح

ادبیات

حاشیه بر کتاب اکبر اکسیر

حاشیه خیلی وقت پیش بود که این کتاب را دست گرفتم. حاشیه‌هایی که روی ِ کتاب نوشته بودم و چیزهایی